SymfonyLive Warszawa 2019

13 – 14 czerwca 2019 • Warszawa (Polska)

Watch the talks in video

Videos are available for attendees and SymfonyCasts subscribers soon after the conference ends.

Symfony MakerBundle - szybsza praca i mniej błędów

Przemysław Bogusz

DDD, CQRS, ES, Hexagon... oraz Symfony

Tomasz Kowalczyk

Krótka historia o tym jak możemy projektować i implementować aplikacje Symfony przy użyciu TDD

Leszek Prabucki

Statyczna analiza aplikacji Symfony

Jakub Zalas

Migracja frameworka w 3 dni

Filip Berlikowski

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Syliusie, ale nie miałeś kiedy zapytać

Łukasz Chruściel

Symfopardy!

Tomasz Kowalczyk

Overview of the Symfony HttpClient component and contracts

Nicolas Grekas

Let's play a game with Blackfire Player

Marcin Czarnecki

Serverless PHP

Sebastian Grodzicki

Framework agnostic application - will it fit with Symfony?

Dariusz Drobisz

Symfony Serializer - nasz przyjaciel w pracy z API

Paweł Skotnicki

Źle używasz Doctrine'a !

Tomasz Surowiec

Demystifying React for Symfony developers

Titouan Galopin

Sponsors

Gold Sponsors

Bronze Sponsors

Lanyard Sponsor

Did you miss SymfonyLive Warszawa 2019?

Join us at an upcoming conference!